Greenkeepern Markus

  Greenkeepern informerar

   Vi gör vårt bästa för att ge dig en trevlig golfupplevelse. De senaste åren har det hänt
   mycket och vi jobbar vidare för att hela tiden underhålla och utveckla banan.

 

  Välkomna!

 

  Vet du...Laga nedslagsmärken

   ... att varje golfare, i snitt, skapar 8 nedslags-
   märken på green per runda.

   Om vi antar att det spelas 130 rundor per dag på
   vår bana blir det 1 040 nedslagsmärken per dag,

31 000 per månad och fler än 374 400 per år.

Fundera på hur du ska kunna putta under dessa förhållanden.

 

- LAGA DITT NEDSLAGSSMÄRKE, tack!


Status för anläggningen

 Banstatus

Klicka på ljussignalen för att se statusen på banorna, och hur klubbhuset och serveringen håller öppet.

Utanför säsong kan snabba väderomslag göra att statusändring dröjer något.

 

Spel är alltid förbjudet vid frost-/minusgrader.

 

 

 


Kom ihåg

  • Laga alltid ditt nedslagsmärke. Ser du ett nedslagsmärke någon missat får du gärna laga även det
  • Lägg tillbaka uppslagna torvor oavsett var du slår upp gräset. Då får du fin spelyta även nästa gång du spelar
  • Hela krattan ska ligga i bunkern. Det snabbar upp klippningen, något du har glädje av i förlängningen
  • Gå aldrig med vagn på tee eller green. Inte heller mellan green och bunker eller mellan green och vatten
  • Respektera Mark under arbete (MUA). Använd din rätt att droppa!
  • Håll speltempot. Släpp aldrig kontakten med framförvarande boll. Men om du gör det, oavsett anledning, släpp igenom bakomvarande boll

 Om vi hjälps åt med detta så får vi alla trevligare och roligare rundor.

 

Samarbetspartners