Det är oss du möter på Grödinge

Ledningen

Bill Söderberg        Yvonne Norrby        B-O Norrby        Owe Larsson

Bill Söderberg          Yvonne Norrby         B-O Norrby             Owe Larsson

Pro, Ordförande       Kansli, reception      Greenkeeper           Greenkeeper

Greenkeeper

 

Medarbetare

 Barbro Larsson        Daniel Fijal        Roger Wäppling        Thomas Olofsson

 Barbro Larsson              Daniel Fijal                 Roger Wäppling            Thomas Olofsson

 Café/Servering             Head                          Greenkeeper                 Banvärd

                                    Greenkeeper

 

Samarbetspartners