18-hålsbanan

Flagga på hål 17 feat. hästar

En varierad park- och skogsbana som var spelklar år 2000.

Teeskylt 16De första 9 hålen är av skogskaraktär och något mer kuperade än de sista 9 som är något flackare och av mer parkkaraktär. 1:a tee hittar du nära klubbhuset, till höger om starterhuset.

 

Banan är markerad med gula teeskyltar och flaggor, förutom på hål 18 där den gula flaggan är ersatt av en svensk flagga.

 

Mellan 7:ans green och 8:ans tee finns en toalett.

Du passerar klubbhuset efter 9 hål där du har tillgång till kioskvaror och serveringen.
Mer info hittar du här; Servering

 

Scorekort för 18-hålsbanan

Scorekort 18-hålaren

 

Samarbetspartners