Regelförändringar 1 januari 2016

golfregler  Precis som det mesta andra så förändras även golfreglerna över tid, det 
  uppstår behov av nya regler, andra regler blir förlegade och en del måste
  justeras för att bättre passa dagens spel, även om de i grunden är desamma.

 

  Per den första januari i år trädde de senaste fem förändringarna i kraft.
  Det handlar om

 

1. Inlämning av ett scorekort med färre slag än vad spelaren hade, (regel 6-6)

2. "Ankring" av klubban, (regel 14-1)

3. Otillåtna hjälpmedel, (regel 14-3)

4. Boll rubbad vid adressering, (regel 18-2)

5. Aståndsmätare, (regel 14-3 och bilaga IV)

 

Här kan du läsa sammanfattningen och med fördel ladda ned och skriva ut den. Regeländringar 2016

Samarbetspartners