Markeringarbanvy

Markeringar är viktiga eftersom de anger avstånd, bangränser samt status på ytor. De utgörs normalt av färgade kulor, plattor eller pinnar/stolpar.

 

Teemarkeringar

 • Vit Tee  anger utslagsplats för elitspelare och är den 
               längsta varianten att spela banan.

               Vit Tee förekommer endast på 18-hålsbanan
 • Gul Tee anger utslagsplats för herrar
 • Röd Tee anger utslagsplats för damer

Avståndsmarkeringar

Alla avståndsmarkeringar anger avståndet till centrum av green och utgörs av färgade ruskor mitt i fairway samt stolpar i kanten av fairway, (gäller 150 m markering)

 • Vit ruska  = 200 mNy banmarkering
 • Gul platta & Gul/svart randig stolpe  i kanten av fairway = 150 m
 • Röd ruska = 100 m
 • Blå ruska = 50 m

Avståndsmarkeringarna är sponsrade av;

Lindqvists Låda
 - Nära och kostnadseffektiv kommunikation

 


Banmarkeringar

Vit = Banans gräns
Vit banmarkering anger banans gräns. När hela bollen ligger utanför vit markering är den out of bounds. Är en del av bollen innanför markeringen är den i spel. En spelare får stå out of bounds och spela en boll som ligger på banan. Föremål som definierar out of bounds, såsom murar, stängsel, staket, pinnar och räcken är inte hindrande föremål och anses vara fasta. Vit markering får alltså inte flyttas.


Gul = Vattenhinder
Gul banmarkering anger vattenhinder. Är hela bollen, eller en del av bollen, innanför markeringen är den i vattenhindret. Gränsen för vattenhinder räknas från markeringens ytterkant. Markeringen står alltså i vattenhindret. Pinnar som används för att definiera gränsen för, eller för att visa ett vattenhinder, är flyttbara hindrande föremål.
Du får spela bollen som den ligger i hindret utan att grunda klubban, eller droppa med ett slags plikt.


Röd = Sidovattenhinder
Röd banmarkering anger sidovattenhinder. Är hela bollen, eller en del av bollen, innanför markeringen är den i sidovattenhindret. Gränsen för sidovattenhinder räknas från markeringens ytterkant. Markeringen står alltså i sidovattenhindret. Pinnar som används för att definiera gränsen för, eller för att visa ett sidovattenhinder, är flyttbara hindrande föremål. Du får spela bollen som den ligger i hindret utan att grunda klubban, eller droppa med ett slags plikt.


Blå och Vit = Mark under arbete
Mark under arbete (MUA) är en del av Onormala markförhållanden*) och markeras med blå eller blå och vit banmarkering. Mark under arbete omfattar allt inom markerat område. Gränsen för MUA räknas från markeringens ytterkant. Markeringen står alltså i hindret. Pinnar som används för att definiera gränsen för, eller för att visa Mark under arbete, är flyttbara hindrande föremål.

 • Blå markering anger mark under arbete (MUA) varifrån fortsatt spel är tillåtet. Du kan välja att spela bollen som den ligger eller att droppa utan plikt.
 • Blå och vit markering anger mark under arbete (MUA) varifrån fortsatt spel är förbjudet. Du måste droppa utan plikt.

*) Läs mer om Onormala markförhållanden (och mer) i din regelbok eller klicka här till höger för att öppna den lilla praktiska foldern Vägledning i golfreglerna och handicapreglerna från golf.se

 

Samarbetspartners