Inspel

Viktig information

Med lite sunt förnuft kommer man långt och därutöver finns gällande bestämmelser anslagna i receptionen och vid greenfeelådan till vänster om huvudentrén.


Bestämmelser

 • Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde
 • Bankontroller genomförs regelbundet varvid speltempo och giltigt greenfeekvitto/scorekort kontrollerasRossi
 • Spelare som nonchalerar säkerhetsreglerna, uppträder berusat eller genom sitt uppträdande förstör banan eller trevnaden kan utan rätt att kräva ersättning tas av banan
 • Hundar är välkomna men ska hållas kopplade

 

Golfvett, banvård & tempo

Säkerhet och hänsyn

 • Se till att ingen står i vägen för klubba och boll när du svingar. Skrik "Fore" högt och tydligt vid minsta risk att bollen kan träffa någon. Det är även viktigt när du inte ser var bollen tar vägen på grund av träd, bergsknallar eller annat
 • Håll en dämpad ljudnivå och var helt tyst och stilla när någon i närheten slår
 • Mobiltelefoner ska normalt vara avstängda vid spel

 

Banvård

 • Lägg tillbaka uppslagna torvor
 • Reparera nedslagsmärken efter bollar på green
 • Vagnar och bagar ska aldrig vara på tee eller greener
 • Vagnar får heller inte dras mellan green och bunker eller mellan green och vatten

 

Speltempo

 • Spela snabbt (följ rekommenderade tider)
 • Var förberedd när det är din tur att slå
 • Släpp förbi bakomvarande grupp vid letning av boll eller när lucka uppstår till framförvarande grupp
 • Leta ej boll mer än 5 minuter
 • Lämna greenen omedelbart efter färdigspelat hål, resultatet noterar du under tiden dina medspelare slår ut på nästa tee
 • Spela slaggolf med max antal slag:
  Par 3 = 8 slag
  Par 4 = 9 slag
  Par 5 = 10 slag

Samarbetspartners