IMG_4875

Lokala regler

Generella och lokala regler finns anslagna, tillsammans med ev tillfälliga lokala regler, i receptionen och vid greenfeelådan utanför huvudentrén.

 

Generella lokala regler

1. Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål.
    Regel 24-1 tillämplig.

2. Pinnar som markerar avståndet till greenens mittpunkt,
    är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 tillämplig.

3. Alla fasta sprinklerlock är oflyttbara hindrande föremål

   och lättnad från störande inverkan av sådan får tas under regel 24-2.

 

Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett fast sprinklerlock i spellinjen om följande villkor är uppfyllda:

Bollen skall ligga utanför green och ej i hinder och sprinklerlocket ska vara på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen.

Då får spelaren lättnad på följande sätt:

Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som a) inte är närmare hålet, b) ej har sprinklerlocket i spellinjen och c) inte är i ett hinder eller på green. Bollen får rengöras när den lyfts i detta fall.

 

Lokala regler

1. Om en boll träffar ledningstråd måste spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och spela en ny boll.
    Den första bollen är härmed ur spel.

2. Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är mark under arbete.

    Regel 25-1b (ii) är tillämplig.

3. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig.

 

Samarbetspartners